Úřední deska Elektronická podatelna Adresa a úřední hodiny OÚ Zastupitelstvo obce Zpravodaj   Základní informace Základní a mateřská škola Doprava / jízdní řád   Kulturní a sportovní akce Turistické informace Sportovní vyžití Dětské hřiště Kácení máje   Podnikatelská oblast Sdružení a spolky Urbanická brázda  

Základní informace

Aktualizováno ke dni 1. 1. 2014

Základní údaje
Počet obyvatel: 226

Počet obytných domů: 75

Rozloha obce: 215,45 ha

Inženýrské sítě:
Plynofikace: 2002
Kanalizace splašková napojená na ČOV Libčany: 2004
Vodovod: 2006

Internet:
V obci je možné používat připojení od třech poskytovatelů internetových služeb.

Školství:
Základní a mateřská škola Libčany (viz samostatná sekce)

Zdravotnictví:
Ordinace praktického lékaře a stomatologická ordinace se nachází v obci Libčany.

Praktický lékař: MUDr. Petr Šubrt- tel.: 495 585 114.
Stomatologie: MUDr. Blanka Neumannová - tel.:

Pošta:
V obci Libčany. 

Občanská vybavenost:
Obchod se smíšeným zbožím, Obecní hostinec u Čechů.

Dopravní obslužnost:
Autobusovou dopravu zajišťuje firma AP Tour (viz samostatná sekce).

Odpadové hospodářství:
Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma A.S.A. Lodín a.s., v obci se nacházejí kontejnery na tříděný odpad.

Místně příslušného oddělení Policie České republiky

 Hradec Králové - Kukleny© 2017 Obec Hvozdnice | Všechny práva vyhrazena | Web © Vega TEAM | Správce stránek *