INFORMACE o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

file:///C:/Users/Obec/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg                                                                        

                                                                        Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

INFORMACE

 

o umístění volebních stanovišť pro hlasování z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování) pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

 

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 Krajský úřad Královéhradeckého kraje informuje o umístění volebních stanovišť, která podle ustanovení § 8 odst. 1 cit. zákona zřídil na území Královéhradeckého kraje.

 

pro okres Hradec Králové

dvůr Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408/51, Hradec Králové

GPS: 50.2125053N, 15.8368950E

 

pro okres Jičín

budova Městského úřad Jičín (zadní část), ul. 17. listopadu 16, Jičín

GPS: 50.4350053N, 15.3492517E

 

pro okres Náchod

budova Celního úřadu, Kladská 272, Náchod

GPS: 50.4280336N, 16.1947317E  

 

pro okres Rychnov nad Kněžnou

budova vrátnice Centra odborné přípravy Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou, Na Jamách 1180, Rychnov nad Kněžnou

GPS: 50.1510089N, 16.2758828E

 

pro okres Trutnov

budova Hasičské zbrojnice, Dlouhá 752, Trutnov – Horní Staré Město

GPS: 50.5891897N, 15.8841906E

 

Hlasovat u volebního stanoviště lze ve středu 11. ledna 2023 (v případě II. kola volby prezidenta ve středu 25. ledna 2023) od 8:00 do 17:00 hodin, a to výlučně ze silničního motorového vozidla, kterým se k volebnímu stanovišti oprávněný volič dostaví.

 

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který  má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz /oprávněným voličem se rozumí osoba, která je voličem podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů a současně je ke dni, kdy lze hlasovat u volebního stanoviště, v karanténě nebo izolaci nařízené z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 – dokladem o nařízené izolaci nebo karanténě může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení 

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Hvozdnice

Hvozdnice 51
503 27 Lhota pod Libčany
tel.: 606 683 372 (pouze středa 17.00 - 19.00 hod.)