Historie

Obec se nachází na jižním svahu mírného návrší 9 km západně od Hradce Králové.

Jméno obce vzniklo z přídavného jména hvozdná, tedy ves ležící ve hvozdu - hlubokém lese. Prvotně se používal název v jednotném čísle - časem se však přešlo do pomnožného čísla (ty Hvozdnice).

První písemné zmínky o místním osídlení jsou datovány roku 1073, ale nálezy kosterních hrobů kultury únětické v sousední obci Želí svědčí o osídlení daleko dřívějším.

V lese v bezprostřední blízkosti Hvozdnic se také nalézají 2 registrované, ale neprozkoumané mohyly.

Celá obec je ze tří stran obklopena ovocnými sady, ze severu pak lesem. Ovocnářství má v obci tradici sahající až před první světovou válku. V jeho počátcích se pěstovaly především třešně a višně, po druhé světové válce místní zemědělské družstvo sady značně rozšířilo a pěstuje i další druhy ovoce, hlavně jablka.

V obci je i několik drobných provozoven resp. živnostníků poskytujících různé služby, např. truhlářství, sklenářství, autoklempířství, topenářství, malířství, krejčovství, instalatérské služby a elektro.

Původně samostatná obec byla v roce 1960 připojena ke střediskové obci Libčany. V roce 1992 se od střediskové obce oddělila a je opět samostatnou obcí, kde trvale žije 216 obyvatel. Obcí prochází jedna z hlavních cyklostezek v okolí Hradce Králové.

Do občanské vybavenosti patří prodejna se smíšeným zbožím a obecní hostinec "U Čechů" s venkovní zahrádkou a malým sálem s krbem, který je využíván pro svatební hostiny a jiné kulturní akce. Součástí pohostinských služeb v obci je i místní kulturní dům se sálem s kapacitou 250 míst, kde se pořádají v průběhu roku různé společenské akce.

Obec má vybudovány kompletní inženýrské sítě, tj. veřejný vodovod, kanalizační řád a rozvod plynu. To umožnilo řadě zájemců o kvalitní bydlení v klidném prostředí a v těsné blízkosti Hradce Králové, zahájit výstavbu svých rodinných domků, v souladu se schváleným územním plánem v rámci realizace dalšího rozvoje obce.

Soubory ke stažení

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Hvozdnice

Hvozdnice 51
503 27 Lhota pod Libčany
tel.: 606 683 372 (pouze středa 17.00 - 19.00 hod.)