Změna ceny stravného od 01.09.2022 v ŠJ Libčany

Změna ceny stravného od 01.09.2022 v ŠJ Libčany

 

Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám i základních potravin je nutné navýšit limit na  nákup  potravin  pro  školní  stravování.

(vyhláška o školním stravování č.107/2005)

 

Od  01.09.2022 se mění  ceny  za  stravné

 

Děti MŠ:

 

děti  MŠ  do  6 let                                          děti  MŠ   7  let

---------------------------------------                             ----------------------------------------

přesnídávka     10,- Kč                                  přesnídávka      10,-Kč

oběd                  29,- Kč                                  oběd                   31,-Kč

svačina             10,- Kč                                  svačina               10,-Kč

 

1/2dne  39,-Kč  (měs. zál.780,-)                   1/2dne      41,-  Kč  (měs.zál. 820,-)

 

Celý den 49,-  Kč (měs.zál.980,-)                celý den   51,- Kč ,-(zál.1020,-)

 

Dětem jsou po celý den podávány nápoje v libovolném množství.

.....................................................................................................................................................

Žáci  ZŠ        7 – 10 let:

oběd                31,- Kč    , měsíční záloha 660,- Kč                                                                                                                                                                                  

 

Žáci  ZŠ      11 – 14 let:

 oběd                33,- Kč   , měsíční záloha 700,- Kč                                                                                     

 

Žáci  ZŠ    15 let a více

oběd                35,- Kč    , měsíční záloha 740,- Kč 

………………………………………………………………………………………..…..……                                                                                                                                                                                                  

Zaměstnanci  školy:

oběd     35,-Kč       (20,-FKSP, platba 15,- Kč) měsíční záloha 320,- Kč. 

důchodci: oběd 45,- Kč (20,-FKSP, platba 25,- Kč) měsíční záloha 530,- Kč        

……………………………………………………………………………………………...…..

 

Cizí strávníci:                                                                                                                              

oběd           71,-Kč , (finanční norma na nákup potravin 35,-Kč,    

+ 10,- Kč věcná režie, + 25,- Kč mzdová režie, + 1,- Kč  zisk)

 

V Libčanech 1.6.2022                                                                                       Adéla Svobodová

                                                                                                                         vedoucí ŠJ Libčany

Rychlý kontakt (celý kontakt »)

Obec Hvozdnice

Hvozdnice 51
503 27 Lhota pod Libčany
tel.: 606 683 372 (pouze středa 17.00 - 19.00 hod.)